Cần chuyển nhượng quán CAFE gấp. Mới đầu tư kinh doanh được 4 tháng. Nội thất mới hoàn toàn. Đang kinh doanh tốt . Diện tích quán kinh doanh là 60m2. Tại N4A6 đường mỹ đình . Do không có người quản lý! Lên cần chuyển nhượng gấp. miễn qua trung gian. liên hệ trưc tiếp 0982986886.