Mình có voucher 2 đêm tại khách sạn 5 sao Cendeluxe, Tuy Hoà, Phú Yên. Có giá trị đến 30/9/2017 (không áp dụng cho ngày lễ 2/9)
Anh chị nào quan tâm vui lòng liên hệ 0965281946 (Ngân)