BAY CUNG VIETJET GIA TU 99.000 VND
LAI HAP DAN ROI DAY.

GIÁ VÉ chỉ từ 99,000 đồng
1. Thời gian khuyến mãi: từ 18/12/2013 đến 15/01/2014
2. Giá khuyến mãi : 99,000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí và các lệ phí khác).
3. Số lượng vé khuyến mãi: 50,000 vé
4. Hành trình & thời gian bay:
+ Các chuyến bay: từ Hà Nội đến Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Tp.HCM. Và từ Hải Phòng,Vinh, Huế, Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột, Nha Trang đến Tp.HCM. Áp dụng cho hành trình bay từ ngày 01/01 đến 31/1/2014.
+ Bay Tp.HCM – Bangkok & Hà Nội – Bangkok. Áp dụng cho hành trình bay từ 25/12/2013 đến 31/3/2014.
+ Bay Vinh – Đà Lạt. Áp dụng cho hành trình bay từ 25/12/2013 đến 31/3/2014
5. Điều kiện vé:
- Đổi tên: không được phép
- Hoàn vé: không được phép.
6. Đổi ngày bay, hành trình: được phép, đóng lệ phí và chênh lệch giá vé