☘☘☘cung cấp dòng xe limounise cao cấp CHỈ CÓ TẠI CTY DL NHA TRANG HOLIDAY.

  • 325 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #281
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 2,288 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #282
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 2,288 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #283
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 325 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #284
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 2,288 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #285
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 2,288 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #286
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 1,810 Bài viết

  • 1 Được cảm ơn

  #287
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 2,288 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #288
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 325 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #289
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:
  • 2,288 Bài viết

  • 0 Được cảm ơn

  #290
  🔥 Chương trình Đại khuyến mại “Chào hè, nào ta đi!”:
  Thời gian đặt phòng: từ ngày 23/01/2019 đến ngày 15/05/2019.
  Thời gian lưu trú: 15/02/2019 - 15/05/2019
  🗼 Khuyến mãi đồng giá:
  🎡 BB từ 2.499.000 VND (chỉ ăn sáng)
  🎡 FB từ 3.699.000 VND (Gói ăn 3 bữa)
  🎡 BBV/BBVS từ 3.099.000 VND (ăn sáng + vinpearl land/Safari)
  🎡 FBV/FBVS từ 4.299.000 VND (Ăn 3 bữa + vinpearl land/Safari)
  ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG:
  Vinpearl Resort Nha Trang
  Vinpearl Resort & Spa Bay Nha Trang
  Vinpearl Resort & Golf Phú Quốc
  Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An
  Vinpearl Resort & Spa Hạ Long
  💥 Điều kiện áp dụng ưu đãi của Chương trình:
  Chương trình chỉ áp dụng với mức giá ROH Deluxe, vào mùa thấp điểm
  Đơn giá Villas tính bằng giá ROH Deluxe nhân với số lượng phòng ngủ tương ứng.
  Chỉ áp dụng cho khách Việt Nam và người nước ngoài có thẻ cư trú tại Việt Nam
  Không hoàn hủy đổi. Tính phí 100% nếu hủy hoãn booking trừ các trường hợp bất khả kháng như tai nạn, đau ốm bệnh tật… ( có giấy xác nhận bv)
  Khám phá ngay tại:
  🎡 CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY.
  ⛳Hotline: 0905 150 090/ 0903 564 090/0905 199 831/0903 580 0831
  🎿Facebook: thông tin khách sạn

  iframe: approve:

LinkBacks Enabled by vBSEO