Phòng Nghỉ ở Tầng 26 khách sạn Mường Thanh. Gia đình mua Căn hộ tại tầng 26 khách sạn Mường Thanh và sửa thành 6 phòng Nghỉ tuyệt đẹp ai du lịch Cửa Lò quan tâm inbox nhé.anh Hùng 0968.632.632