1. Khách sạn Thanh Mau Sầm Sơn
Vị trí tại đường Nguyễn Văn Cừ, cách biển 10m với quy mô 35 phòng nghỉ tiện nghi tiêu chuẩn.

2. Khách sạn Gold 3 sao Sầm Sơn
Vị tri tại đường Tây Sơn với quy mô 7 tầng và 76 phòng nghỉ tiện nghi hiện đại sang trọng.

3. Khách sạn Khang Sầm Sơn
Vị trí tại trung tâm bãi tắm B cách biển 60m với quy mô 28 phòng rộng tiện nghi tiêu chuẩn.

4. Khách sạn Minh Đức Sầm Sơn
Vị trí tại bãi tắm B cách biển 60m với trang bị hệ thống phòng nghỉ tiện nghi tiêu chuẩn.

5. Khách sạn Hoàng Lâm Sầm Sơn
Vị trí tại bãi tắm B cách biển 60m được trang bị phòng nghỉ tiện nghi tiêu chuẩn.

6. Khách sạn Việt Linh Sầm Sơn

Vị trí tại đường Hồ Xuân Hương với quy mô 6 tầng và hơn 20 phòng nghỉ tiện nghi tiêu chuẩn.

7. Khách sạn Bạch Dương Sầm Sơn
Vị trí thuộc trung tâm bãi tắm B cách biển 30m với 24 phòng nghỉ tiện nghi tiêu chuẩn.

8. Khách sạn Quỳnh Nhiệm Sàm Sơn
Vị trí tại trung tâm bãi tắm B cách biển 20m với quy mô 7 tầng bao gồm 40 phòng nghỉ tiện nghi tiêu chuẩn.

9. Khách sạn Trường Giang Sầm Sơn
Vị trí tại trung tâm bãi tắm B cách biển 40m với quy mô 26 phòng nghỉ tiện nghi tiêu chuẩn.

10. Khách sạn Giang Sơn Sầm Sơn
Vị trí tại bãi tắm B cách biển 30m với trang bị hệ thống phòng nghỉ tiện nghi tiêu chuẩn.

Chi tiết quý khách vui lòng truy cập website: https://samson.vn/nha-nghi-sam-son-bai-tam-b