Chào các bác!
E muốn giới thiệu với các bác cơ hội để xây dựng 1 hệ thống kinh doanh hoàn toàn thụ động!
Mọi người có thể đọc kĩ ở biểu mẫu dưới!
Nhưng xin lưu ý:
Đây là cách làm có liên quan đến kênh bán hàng đa cấp thế nên anh chị nào anti hay dị ứng đa cấp khỏi kích link cho đỡ mất thời gian.
Thứ 2 là cụ nào mà đã làm đa cấp rồi mà tìm cơ hội lướt sóng , đầu tư .. thì ở đây không phải!
E nói thế để các bác đỡ mất nhiều thời gian!

https://docs.google.com/forms/d/1kyE...?usp=send_form