Viết bài báo cáo thực tập đề tài kế toán NVL, CCDC có khó như trong tưởng tượng?
Đa số các bạn sinh viên đều cảm thấy mệt mỏi khi làm báo cáo vì nó rườm rà và mất thời gian. Nguyên nhân do các bạn chưa có thông tin số liệu để viết bài, chưa biết cách xây dựng bài...Ngay bây giờ chúng mình sẽ hướng dẫn bạn tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
Chứng từ sử dụng

  • Phiếu nhập kho – Mẫu 01-VT
  • Phiếu xuất kho – Mẫu 02-VT
  • Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa – Mẫu 03-VT
  • Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ - Mẫu 04-VT
  • Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa-Mẫu 05-VT
  • Bảng kê mua hàng – Mẫu 06-VT
  • Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ - Mẫu 07-VT

Quy trình quản lí và ghi sổ chứng từ
Với công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ ô tô liên việt áp dụng phương pháp ghi thẻ song song quy trình ghi sổ như sau:
Theo phương pháp này việc theo dõi chi tiết nhập khẩu tìm các loại vật liệu được tổ chức cả ở kho và ở phòng kế toán.
Tại kho:thủ kho tiến hành ghi chép tình hình nhập ,xuất , tồn kho trên thẻ kho và chỉ ghi theo chỉ tiêu số lượng
Mỗi loại NVLCCDC được theo dõi trên một thẻ kho và được thủ kho xếp theo từng loại, từng nhóm để tiện cho việc sử dụng thẻ kho trong việc ghi chép, kiểm tra đối chiếu số liệu phục vụ cho yêu cầu quản lý.
Khi nhận chứng từ nhập, xuất NVLCCDC thủ kho phải kểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi tiến hành ghi chép số thực nhập, thực xuất từ chứng từ vào thẻ kho. Sau khi sử dụng các chứng từ để ghi vào thẻ kho , thủ kho tiến hành sắp xếp lại chứng từ, gửi các chứng từ đó cho phòng kế toán. Cuối tháng, thủ kho và kế toán NVLCCDC đối chiếu tình hình N-X-T kho NVLCCDC
Tại phòng kế toán: Hàng ngày khi nhận được chứng từ nhập vật liệu công cụ dụng cụ do thủ kho nộp, kế toán vật tư tiến hành kiểm tra nhập số liệu vào các sổ chi tiết. Cuối tháng từ các sổ chi tiết tiếp tục kế toán tập hợp vào sổ tổng hợp chi tiết số phát sinh, từ sổ này kế toán tập hợp vào báo cáo tài chính và đối chiếu với sổ cái tài khoản. Từ phiếu nhập xuất,hàng ngày kế toán ghi lại vào nhật ký chung, từ nhật ký chung kế toán tập hợp vào sổ cái tài khoản 152,153. Cuối tháng kế toán tập hợp số liệu từ sổ cái tài khoản vào bảng cân đối số phát sinh, từ bảng cân đối này kế toán tổng hợp vào báo cáo tài chính

---------------------------------------------------
Dịch vụ báo cáo thực tập
Hotline:☎️ 0973.887.643 ( Ms Hà)
Yahoo: duonghakt68
Mail: duonghakt68@gmail.com