Khóa học được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên có nền tảng kiến thức về Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000/HACCP, nhận diện, đánh giá và kiểm soát được các mối nguy, điểm kiểm soát tới hạn; xây dựng được chương trình GMP, SSOP; thực hiện soạn thảo được tài liệu, thực hành đánh giá nội bộ và đánh giá từ bên thứ 3.

Chuyên đề 1: An toàn thực phẩm

– Tại sao phải chú trọng đến sự ATTP.
– Các mối nguy tiềm ẩn về ATTP.
Chuyên đề 2: Các Hệ thống quản lý và tiêu chuẩn về ATTP
– Những nguyên tắc về ATTP.
– ATTP đối với ngành dược phẩm – GMP, GSP, GDP, GPP.
– ATTP đối với nông nghiệp, thủy sản – VietGap, GlobalGap.
– ATTP đối với ngành sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm – HACCP.
Chuyên đề 3: HTQL ATTP TCVN ISO 22000: 2007
– Lĩnh vực, phạm vi áp dụng TCVN ISO 22000:2007
– Chuỗi thực phẩm.
– Một số thuật ngữ về ATTP.
– Giới thiệu về tiêu chuẩn TCVN ISO 22000:2007.
– Khái niệm về hệ thống truy nguyên.
Chuyên đề 4: Biện pháp tiếp cận và triển khai TCVN ISO 22000:2007
– Những vấn đề cần quan tâm khi áp dụng TCVN ISO 22000:2007.
– Phương pháp xây dựng HTQL ATTP theo TCVN ISO 22000:2007.
– Soạn thảo tài liệu HTQL ATTP theo TCVN ISO 22000:2007.
Chuyên đề 5: Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm
– Tại sao phải đánh giá?
– Các loại hình đánh giá.
– Các phương pháp đánh giá về ATTP
– Một số thuật ngữ liên quan đến hoạt động đánh giá theo ISO 19011:2011
– Trách nhiệm của Đánh giá viên.
– Các loại tài liệu cần chuẩn bị trước khi đánh giá.
– Quyền hạn của Đánh giá viên.
– Trách nhiệm của Trưởng Đoàn đánh giá.
– Trách nhiệm của nơi được đánh giá.
– Những thông tin cần thiết phục vụ quá trình đánh giá.
Tương ứng với từng nội dung chuyên đề sẽ có bài tập thực hành minh họa.
5. Thời lượng: 8 buổi (4 ngày)
6. Giảng viên
Giảng viện trực tiếp tham gia giảng dạy khóa học là Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Quản lý An toàn Thực phẩm, nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và giảng dạy cho hơn 200 doanh nghiệp và về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm trong và ngoài nước.
7. Chứng chỉ sau khóa học ISO 22000

  • Chứng nhận: Đánh giá Nội bộ theo TCVN ISO 22000 :2007
  • Chứng chỉ: Nhận thức và Đánh giá Hệ thống An toàn Thực phẩm ISO 22000 & HACCP

Ngày khai giảng:
– Ca cả ngày Chủ nhật (8:30-16:00) : KG 22/10 và 19/11
-Ca cấp tốc 4 ngày(8:30-16:30) KG: 09/10 và 13/11
8. Học phí: 1.500.000 đồng/học viên
VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Địa chỉ: 69/2/6 đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
ĐT: –0822.531880 – 0919.936.008 (hotline)

Web: www.intic.edu.vn
Facebook: https://www. facebook.com/intic. vie...vahoptacquocteNgoài các khóa học trên Viện Đào tạo Nhân lực và Hợp tác Quốc tế còn đào tạo những khóa học sau:
1. Khóa đào tạo Chuyên viên giám sát An toàn – Sức khỏe – Môi trường (HSE)
2. Khóa học ISO 22000 & HACCP- Nhận thức và Đánh giá HT Quản lý An toàn Thực phẩm
3. Khóa học nghiệp vụ tư vấn môi trường

4. Nhận thức và ứng dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015
5. Nhận thức và Đánh giá Hệ thống Quản lý Môi trường ISO 14001:2015 và Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp OHSAS 18001:2007
6. Chuyên gia Đánh giá và kiểm soát Chất lượng (QA/QC)
7. HSE Chất lượng cao
8.Khóa học vận hành xử lý nước thải và bảo trì hệ thống xử lý nước thải