Em đang làm thêm cho web của Việt Nam, web uy tín nhé, . Công việc là share tin tức lên FB, Twitter hay các trang công cộng khác để kiếm view, công việc đơn giản mỗi ngày mất rất ít thời gian cho các mẹ nhé. Em thề là không có virut hay có gì khuất tất ở đây cả. Các mẹ xem xét tham gia cùng em đi, đây là địa chỉ nhé Bạn được mời tham gia 8Share