Trung tâm gia sư Myteacher tuyển gia sư tại Trạm bơm Bẩy cửa, Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam
Thông tin lớp đang cần gia sư:
Mã số lớp: 8576
Loại hình học: Học tại nhà
Môn: Các môn tiểu học
Lớp hoặc chuyên đề: Lớp 1
Số buổi học /tuần: 3 buổi
Số học viên: 1 học viên
Học phí: 120.000đ/ buổi
Lịch học: Thứ 2-18:00, Thứ 3-18:00, Thứ 4-18:00, Thứ 5-18:00, Thứ 6-18:00, Thứ 7-18:00, Chủ nhật-18:00
Liên hệ nhận lớp: Kim Ngân 0869 883 806 - 0939 022 724 - 0839 852 444
Xem địa chỉ lớp trên bản đồ: https://myteacher.edu.vn/thong-tin-hoc-vien/8576