Video dạy đàn vọng cổ và bài bản cải lương bằng guitar nhạc.
https://www.youtube.com/playlist?lis...zH4Cn3yBO8sZm1