Ứng dụng Android miễn phí: Cân bằng phản ứng oxi hóa khử và Giải bài tập Hóa

Ứng dụng Cân bằng phản ứng oxi hóa khử dành cho học sinh phổ thông trung học:

Người dùng sẽ chọn các chất tham gia và chất tạo thành của phản ứng từ danh sách các chất có sẵn (là các chất hóa học thông thường trong chương trình PTTH) được chia thành các nhóm như kim loại, phi kim, muối, bazo…sau đó ứng dụng sẽ cân bằng phản ứng và cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa, cho hoặc nhận bao nhiêu electron.

Link download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toanphan.canbangphanung

Ứng dụng:
Giải bài tập Hóa là 1 ứng dụng của Trí tuệ nhân tạo có thể giải tự động các bài toán hóa học phổ thông cấp 2 theo hình thức tự luận (chủ yếu bằng phương pháp đại số). Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toán cần giải vào sau đó chọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kết quả và cũng cho người dùng biết cần dùng những kiến thức, công thức nào để giải bài tập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh có thêm một công cụ để có thể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinh mất căn bản biết phải bắt đầu học lại những gì để có thể giải được bài tập, dần dần qua quá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽ lấy lại căn bản đã mất (ứng dụng sẽ được cập nhật liên tục các dạng bài tập ở trình độ cao hơn).

Link download
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.toanphan.giaibaitaphoahoc