DEVMASTER tuyển thực tập sinh CNTT
Đối tượng tuyển dụng:


  • Sinh viên Đại học mới tốt nghiệp/sắp tốt nghiệp các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Toán tin, Điện tử viễn thông…


Nội dung thực tập:


  • Làm việc với một trong các ngôn ngữ: C/C++, .NET, PHP, JAVA…
  • CSDL: SQL Server, MySQL, Oracle…


Thời gian: Full Time / PartTime
Trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
1. Đăng ký tham gia :

https://goo.gl/56gfRH

2. Số điện thoại: 0978 611 889 hoặc 01257229394