Cung cấp dấu thực tập cho các bạn sinh viên khi đăng ký thực tập tại trung tâm An Phát.
Hướng dẫn bổ sung chứng từ cho các nghiệp vụ trong bài luận văn.
Tư vấn lựa chọn đề tài thực tập cho luận văn cuối khóa.
Tư vấn về nội dung và số liệu cho đề tài.
Tư vấn nghe hướng trực tiếp (02 buổi) triển khai bài viết theo yêu cầu của từng trường: Học viện tài chính, học viện ngân hàng, kinh tế quốc dân, đại học thương mại, đại học công nghiệp, đại học công đoàn, đại học thủy lợi, đại học bách khoa và một số các trường cao đẳng, trung cấp...
Hướng dẫn chỉnh sửa word, vẽ mẫu biểu trong bài luận văn.
Hướng dẫn trích nghiệp vụ, chèn chứng từ, sổ sách, báo cáo vào luận văn tốt nghiệp.
Hệ thống tổng quát các nghiệp vụ kế toán liên quan đến các phần hành: Kế toán vốn bằng tiền, kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương, kế toán bán hàng, kế toán giá thành, kế toán xác định kết quả kinh doanh.
Với mỗi bài luận văn tốt nghiệp để viết tốt thì các bạn cần xây dựng được đề cương chi tiết tốt theo yêu cầu của trường,sau đó triển khai bài viết theo đề cương đã xây dựng thì bài khóa luận các bạn sẽ đảm bảo chặt chẽ và đầy đủ nội dung. Kế toán An Phát sẽ giúp các bạn xây dựng đề cương chi tiết, hỗ trợ các bạn một số mẫu đề cương chi tiết về đủ các đề tài tốt nghiệp để các bạn tham khảo.
III. Phí hướng dẫn thực tập

Hướng dẫn thực tập và xin dấu luận văn: 300.000/1 người
Phí viết chuyên đề trọn gói: 2.000.000/ 1 khóa luận / 1 người