Yêu Cầu : Tiếng Hàn giao tiếp thành thạo. Biết sử dụng vi tính văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập.