Tuyển thợ quảng cáo thợ cơ khí . có sức khỏe chiu khó chăm chỉ . Biết hàn là 1 lợi thế
Kinh nghiệm không yêu cầu . Được làm việc độc lập có cơ hội nâng cao tay nghề và chủ động trong công việc
Liên Hê : 0989 488 222