Tuyển thợ máy in
Số lượng : 02 người (01 người máy in 1 màu và 01 người máy in 02 màu)
Yêu cầu: có kinh nghiệm.
Tuổi từ 20-30.
Lương từ 8-15 triệu.

Tuyển thợ máy dao
Số lượng: 02 người
Yêu cầu: Có kinh nghiệm làm máy dao. Chịu khó, nhiệt tinh, có trách nhiệm.
Tuổi từ 20-30.
Lương: 6-8 triệu

Liên hệ: Anh Hào, SĐT : 0915034234