Thực hiện kế hoạch chiến lược xây dựng đội ngũ giai đoạn 2011-2015, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông có nhu cầu tuyển dụng cán bộ, giảng viên
tạo nguồn năm 2014 với chỉ tiêu như sau:
1. Truyền thông đa phương tiện
2. Công nghệ truyền thông
3. Thiết kế đồ họa
4. An toàn thông tin
5. Điện - Điện tử
6. Điện tử viễn thông
7. Tự động hóa
8. Cơ khí chế tạo máy
9. Cơ khí động lực
10. Trồng trọt
11. Công nghệ ô tô
12. Luật
13. Báo mạng điện tử


Thông tin chi tiết xem tại: Thông báo về việc tuyển tạo nguồn giảng viên năm 2014