Liên tục tuyển sinh lớp kế toán trưởng do Học viện Tài chính cấp chứng chỉ
BỘ TÀI CHÍNHHỌC VIỆN TÀI CHÍNHSố: 828/ HVTC-TTBDV/v: Mở khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤKẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các kế toán đang làm công tác Kế toán tại các doanh nghiệp. Trung tâm Tin học ứng dụng - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Học viện Tài chính thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau:
I. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian đào tạo: 2,5 tháng
- Ngày khai giảng: Dự kiến khai giảng vào 15/11/2014 (Có các lớp vào tối thứ 2, 4, 6 và thứ 7, chủ nhật).
- Kinh phí đào tạo: 2,000,000 đồng/ 01 học viên/ 01 khóa
- Địa điểm học: Trung tâm tin học ứng dụng - Khu E, ngõ 50 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
II. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011)
1. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG:
- Chuyên đề 1: Pháp luật liên quan đến doanh nghiệp
24 giờ
- Chuyên đề 2: Quản lý tài chính doanh nghiệp
20 giờ
- Chuyên đề 3: Pháp luật về thuế
24 giờ
- Chuyên đề 4: Thẩm định dự án đầu tư
12 giờ
- Chuyên đề 5: Quan hệ tín dụng, thanh toán và bảo lãnh giữa doanh nghiệp với ngân hàng và tổ chức tài chính
16 giờ
Ôn tập và thi phần I:
08 giờ
Cộng phần I
104 giờ

2. PHẦN KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ:
- Chuyên đề 6: Pháp luật về kế toán
16 giờ
- Chuyên đề 7: Tổ chức công tác kế toán và vai trò, nhiệm vụ kế toán trưởng doanh nghiệp
16 giờ
- Chuyên đề 8: Kế toán tài chính doanh nghiệp (kể cả kế toán đặc thù)
40 giờ
- Chuyên đề 9: Tổ chức kế toán quản trị doanh nghiệp
36 giờ
- Chuyên đề 10: Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp
40 giờ
- Chuyên đề 11: Kiểm toán và kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp
28 giờ
Ôn tập và thi phần II:
08 giờ
Cộng phần II:
184 giờ
Tổng cộng:
288 giờ

III. Giảng viên: Là các giáo viên có thâm niên công tác, có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, đồng thời là người trực tiếp biên soạn tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp của Học viện Tài chính - Bộ Tài Chính
IV. Chứng chỉ: Kết thúc khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo Thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính do Học viện Tài chính cấp (chứng chỉ có trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam)
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Tin học ứng dụng
Địa chỉ: Khu E, ngõ 50 đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 04.63.285.107 - 04.63.285.407
Website: www.cai.edu.vn
CS 1: Số 02, Triều Khúc, Thanh Xuân Nam. Thanh Xuân, Hà Nội
Số điện thoại: 0983.867.388


Bài viết tương tự: