- Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của học sinh - sinh viên trường Trung Cấp Kỹ Thuật Y-Dược Hà Nội liên kết đào tạo với trường ĐH Trà Vinh tuyển sinh các lớp:
1.Hệ Đại Học vừa học vừa làm tại Hà Nội
Ngành: - Điều Dưỡng
- Xét Nghiệm
- Y Tế Công Cộng - Cấp Bằng: Trường Đại Học Trà Vinh
Ngày thi: Dự kiến 23,24 - 07 – 2016
2.Hệ Cao đẳng Chính Quy:
Ngành: Y Điều Dưỡng - Cấp bằng Trường ĐH Thành Đô
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 402 nhà A Trường Cán Bộ Quản Lý Thể Thao và Du Lịch (Đối diện đh Thương Mại ) Hồ Tùng Mậu-Mai Dịch –HN
Website: tuyensinhvadaotao.net, email: tuyensinhhanoi2015@gmail.com