BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
[IMG]file:///C:/Users/Phuong/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ
Mã Trường : DDD
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
[IMG]file:///C:/Users/Phuong/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016
ơ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2016

Trường Đại học Đông Đô thông báo tuyển sinh hệ Đại học chính quy như sau:
1. Điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
2. Phương thức tuyển sinh: Áp dụng theo Phương thức tuyển sinh riêng, triển khai theo “Đề án Tự chủ tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2016” của trường Đại học Đông Đô.
2.1. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh trúng tuyển có số điểm lớn hơn hoặc bằng điểm sàn quy định của Bộ giáo dục đào tạo
2.2. Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ THPT:
- Xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT (có hạnh kiểm năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên) từ năm 2016 trở về trước dựa trên kết quả học tập năm lớp 12 vào hệ Đại học chính quy;
- Thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm lớp 12 đạt từ 18,0 điểm (trung bình mỗi môn theo khối xét từ 6,0 điểm);
3. Các ngành đào tạo và khối, môn xét tuyển:
Mã ngành Ngành học và chuyên ngành Tổ hợp môn xét tuyển Khối
D52380107 Luật kinh tế
Toán, Vật lí, Hóa học;
Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;
Toán, Văn, Ngoại ngữ;
Văn, Sử, Địa.
A
A1
D
C
4. Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp và học bạ THPT;
- Các giấy tờ xác nhận đối tượng và khu vực ưu tiên (nếu có);
- 04 ảnh màu (cỡ 3x4), phía sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh;
- 01 phong bì dán tem, ghi địa chỉ liên lạc của thí sinh.
5. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
- Đợt 1: Từ ngày 14/03/2016 đến ngày 30/06/2016
- Đợt 2: Từ ngày 25/07/2016 đến ngày 30/10/2016
- Địa điểm nhận hồ sơ: Khoa CNTT Tầng 5, tòa nhà VAPA số 4D ngõ 2 Tôn Thất Thuyết,Dịch Vọng, Cầu Giấy Hà Nội . Website:khoacongnghe.edu.vn
Số điện thoại liên hệ: 0982451793 Phượng
Emai: khoaluatdaihocdongdo@gmail.com


Nơi nhận:
- Các Khoa, Phòng, Ban, TT (thực hiện),
- Các Cơ quan truyền thông; trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng; TTGDTX; UBND các cấp; Tổ chức, cá nhân (phối hợp),
- Lưu ĐT&QLSV, VT.
K/T HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thanh Tĩnh