Shop cần tuyển thêm khách sĩ hoặc CTV Cao Lá Rừng ZN ở tất cả các khu vực trên toàn quốc.
Vì số lượng khách lẻ quá đông và ngày càng gia tăng nên shop cần gấp khách sĩ ở mỗi khu vực cho thuận tiện việc ship hàng hoả tốc cho khách lẻ và dễ quản lý hơn ạ...
Lưu ý: Số lượng tuyển khách sĩ trong cùng 1 khu vực có hạn chế nhé!
KHÔNG CẦN VỐN MÀ VẪN KIẾM THÊM THU NHẬP
LH: 01689947519