Do nhu cầu kinh doanh tết tăng cao, công ty cân tuyển thêm 05 nhân viên tư vấn, chăm sóc KH... Không cần kinh nghiệm sẽ đc đào tạo khi nhận vào làm việc, môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, cơ hội thăng tiến