Công ty Nhật Bản chuyên gia công chi tiết máy chính xác.

Địa điểm: Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội).

Vị trí: Phụ trách quản lý chất lượng (có triển vọng lên vị trí lãnh đạo).

Yêu cầu:
  • Có kinh nghiệm trong hoạt động kiểm soát chất lượng trong công ty Nhật.
  • Khuyến khích biết tiếng Anh hay tiếng Nhật.

Giờ làm việc: Hành chính.
Mức lương: Khoảng 10 triệu đồng/ tháng.

[Liên hệ]
Mr. Nhất - Bộ phận tư vấn nguồn nhân lực.
ĐT: 043 941 6328 / 0937 998 247
E-mail: jinzaihn@vn.forval.com