Ai có nhu cầu xin việc ở 3 lĩnh vực trên xin liên hệ trực tiếp sdt và mail sau
Mail: hoangthanhlam0511@gmail.com
SDT: 01676771119
Cầnn thì mail hay điện thoại sẽ trao đổi cụ thể về công việc cần làm