CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP & TM HÙNG ANH Tuyển dụng nhân viên kế toán với yêu cầu:
-Thực hiện các công việc của kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ;
-Kiểm tra, tổng hợp đối chiếu bảng cân đối phát sinh các tài khoản, kiểm tra tính cân đối hợp lệ giữa số liệu chi tiết và tổng hợp..;
- Lên sổ sách kế toán, kê khai thuế, lập báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm theo quy định của nhà nước và yêu cầu của công ty;
-Xuất hóa đơn tài chính cho khách hàng;
- Kiểm tra cân đối đầu vào, đầu ra; các chứng từ, số sách, việc bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán của công ty,...;
-Cung cấp số liệu cho ban giám đốc khi có yêu cầu;
-Tham gia phối hợp giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế khi có thanh tra kiểm tra;
-Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, nộp ngân sách;
- Biết lập báo cáo tài chính một cách vững chắc và đề xuất hướng xử lý được các khoản chi phí theo đúng quy định hiện hành;
-Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật;
- Cập nhật theo dõi việc giao nhận hoá đơn, hợp đồng;
-Hỗ trợ tham mưu cho cấp trên để đạt hiệu quả cao nhất trong việc xử lý chứng từ, giao dịch, vay mượn, thanh toán…;
-Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng và của ban lãnh đạo;
Mức lương hấp dẫn
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật
- Chế độ ngày nghỉ, lễ tết, được công ty thực hiện theo luật lao động Việt Nam;
- Làm việc trong môi trường năng động, nhiều thử thách và cơ hội phát triển năng lực cá nhân;
- Được tăng lương, thưởng theo hiệu quả công việc.
Liên hệ trực tiếp 0906.202469 hoặc email: hunganh11jsc@gmail.com