Công việc chủ yếu dọn dẹp, nấu ăn, chăm bé...
Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có được đào tạo