Số lượng: 20 người
Tuổi từ: 20 trở lên
Làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh và toàn Quốc
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Thời gian: bán thời gian hoặc toàn thời gian.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi của công ty và nghỉ lễ theo lịch nhà nước.
Lien he: 0968346377 email: chinhmarble@gmail.com
With Best Regards

Tran Phuc Chinh (Mr.)
Mobile: +84 913 986 989

Email: chinhmarble@gmail.com

Skype ID: chinhmarble