Nhà may cần tuyển 1 thợ phụ làm việc vặt như ủi đồ, vắt sổ, đơm nút, vắt lai... Thu nhập ổn,bao cơm. Làm việc tại Tân Bình, liên hệ 0903193464