- Chịu trách nhiệm giám sát bộ phận lễ tân và toàn bộ Club.
- Xây dựng quy trình làm việc tại quầy lễ tân : quản lý khăn, locker, thu tiền...
- Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý, kiểm soát về các công việc, hiệu quả, các quy chế, quy trình làm việc đã được phê duyệt.
- Trực tiếp đào tạo đội ngũ nhân viên lễ tân, nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng để tăng sự hài lòng an tâm của khách hàng.
- Thu nhập và báo cáo chất lượng dịch vụ của Trung tâm, báo cáo lượng khách ra vào...
- Xây dựng các quy định về chăm sóc khách hàng và giải quyết các sự cố phát sinh với khách hàng.
- Đánh giá năng lưc, kết quả thực hiện công việc, đề xuất các biện pháp khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, nhân viên thuộc bộ phận Lễ tân.
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Giám đốc.- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương.
- Học vấn Cao đẳng và Đại học
- Nam nữ giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt.
- Nhiêt tình, trung thực, năng động và nhảy bén xử lý tính huống với khách hàng.

Nộp hồ sơ tại:
ndarank.com/tuyendung/truong-bo-phan-le-tan-11