Công Ty Sản Xuất Phim Quảng Cáo, Làm Phim Quảng Cáo, Làm Phim 3D Kiến Trúc, Sản Xuất Hoạt Hình, Thiết Kế và Phát Triển Video Clip 3D Dự Án Bất Động Sản.

RainstormFilm là công ty chuyên làm phim quảng cáo về bất động sản, sản phẩm, tvc, và các dạng phim hoạt hình ứng dụng hiệu ứng 3D tại thành phố Hồ Chí Minh. Đang có nhu cầu tuyển dụng.
Số lượng: 5 nhân viên
Thời gian: Làm việc Toàn Thời Gian (sáng từ 08:30 đến chiều 17:30)
Yêu cầu chung:
- Sử dụng tốt công cụ trong công việc thiết kế 3D diễn họa kiến trúc 3D Studio Max trong các kỹ năng: dựng mô hình khối 3d, thiết kế và sử dụng vật liệu V-ray
- Có khả năng thiết kế và sắp đặt lighting với V-ray (điểm cộng)
- Khả năng mỹ thuật tốt trong sử dụng Photoshop thể hiện hình ảnh khối, bóng đổ, hiệu ứng, kiến trúc
- Có kinh nghiệm làm việc thực tế diễn họa kiến trúc
- Có kinh nghiệm tham gia làm phim kiến trúc trong thực tế sản xuất
Lương thỏa thuận và cam kết tối thiểu 6~7 triệu VNĐ + thưởng bonus dự án.

Rất chào mừng tất cả mọi anh chị em nhiệt huyết có tinh thần cầu thị, chăm chỉ phát triển bản thân và nghệ sỹ. Gửi portfolio sản phẩm hoặc mọi chi tiết xin liên hệ về info@vubao.com.vn.

Rainstorm Film: http://www.rainstormfilm.com