TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN NỮ BÁN HÀNG TẠP HÓA
Giới tính : nữ
Thời gian làm việc : Cả ngày
chế độ : Lương 3,5tr bao ăn bao ở
Địa chỉ làm việc : Ki ốt 2 trường cao đẳng cơ điện , đường Nguyễn Khả Trạc, mai dịch cầu giấy Hà Nội
Liên Hệ cô Thảo : 01633911793 or 01232738065