website việc làm lao động tại các KCN Đồng Nai


Công ty cổ phần May Xuân Lộc việc làm tại Đồng Nai


- Tổ Trưởng Chuyền May
- Tuyển Tổ Trưởng QC
- Tuyển Nhân Viên Tốt nghiệp ĐH, CĐ Ngành Công nghệ May
- Tuyển Thợ Cắt
- Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập - Sơ Đồ
- TUYỂN NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH -NHÂN SỰ


Công Ty TNHH San Hà việc làm tại Đồng Nai


- Chuyên Viên Vận Hành Xử Lý Nước Thải


Công ty TNHH PouYuen Việt Nam việc làm tại Đồng Nai


- Tuyển Nhân Viên Văn Phòng - Làm Việc Tại Đồng Nai

Xem thêm tin tuyển dụng tại http://bit.ly/2hxCtUz