Tuyển Dụng Nữ, tốt nghiệp chuyên ngành kế toán

Có sức khỏe tốt, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm cao trong công việc
Theo dõi hàng hoá xuất nhập
Kiểm soát giá cả hàng hoá mua vào
Quản lý định mức tồn kho, đặt hàng
Kiểm soát hàng tồn kho, xuất nhập tồn
Phối hợp kế toán thanh toán cho nhà cung cấp
Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ
Lên báo cáo
Bằng cấp
Độ tuổi: 25 - 35
Thời gian thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc:hành chánh
Phúc lợi:
Lương thỏa thuận +Tiền cơm
Thưởng các ngày lễ, tết theo tình hình kinh doanh của