Do nhu Cầu phát triển và mở rộng quy mô và thị trường kinh doanh.
Chúng tôi đang tuyển dụng 4 đối tác kinh doanh hợp tác để phát triển thị trường. Thời gian chủ động không gò bó và không ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Mọi thông tin chi tiết hoặc đăng kí tuyển dụng.
Mr: 0971413192 hoặc để lại thông tin SĐT qua Email: Nguyenthanhtruyen94@gmail.com.
Chúng tôi chủ động liên hệ với bạn.