Sau thời gian Tết, Tập Đoàn Hoa Sao đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí công việc làm việc bên lĩnh vực tổng đài với nhiều đối tác lớn như: Viettel, Vietjet Air, Manulife, Mytour, FE Credit, VTV Cab,...
- Thông tin công việc tham khảo: https://goo.gl/K5FUzU
- Hồ sơ gửi về: Hồ sơ gửi về: Bachthiuyen@hoasao.vn hoặc điền theo form: http://goo.gl/forms/ZL5QNFRI2q
- Thắc mắc không nằm trong mô tả công việc ở trên có thể inbox hoặc gọi trực tiếp vào số 0938 828 755 - Ms. Uyên Bạch