Dear mọi người,
Hiện tại Công ty mình đang cần tuyển gấp CTV tại Cần Thơ. Xin mời các ứng viên đủ khả năng liên hệ để ứng tuyển.
HỒ SƠ GỬI VỀ: (Giờ hành chính):
• Email: dichvu24hcamthi@gmail.com
• Liên hệ: ms Cẩm Thi
• Mobile: 0122 7633 759

Chính sách CTV :
- TK website, dichvu24h 20% doanh thu năm thứ 1, 5% doanh thu từ năm thứ 2 trở đi.
- Google adwords 5% doanh thu khai thác hợp đồng mới và duy trì.