Như tiêu đề mình đang cần tuyển CTV dịch phim Tiếng Hàn, TV show Hàn Quốc..

Yêu cầu: đảm bào 1 trong 2 yêu cầu (yêu tiên cả 2)
1. Nghe, ghi timcode, dịch dội dung phim
2. xem phim+nghe dịch cứng làm thành phụ đề .srt hoặc .ass.
Bạn nào đã có Kinh nghiệm làm phụ đề phim càng tốt.

Các bạn nhận file phim qua email, sau đó dịch tại nhà và gửi lại qua email.
Liên hệ TRỰC TIẾP: ngaisiro@gmail.com