Cần tuyển CTV bán hàng online
* Yêu cầu
- Hoạt bạt trong câu từ, chịu khó và kiên nhẫn
- Thường xuyên sử dụng mạng xã hội
- 18 tuổi trở lên
* Được hưởng
- Chiết khấu cao theo từng sản phẩm
- Không cần ôm hàng, không cần vốn
- Không cần giao hàng

Mọi nhu cầu liên hệ
Phương Linh - SĐT 0906667812
Email: ph.linh0297@gmail.com