Tuyển gấp bảo vệ làm việc tại nhà máy sữa mỹ phước bình dương - liên hệ: 0908817129 - A Chiến.