Công ty liên tục tuyển nhân viên bảo vệ hoặc sinh viên làm thêm tại Láng Hạ, Đống Đa, Mỹ Đình...
Thời gian: từ 6h - 18h, 18h-6h hoặc 6h-14h, 22h-6h

- Lương khởi điểm 3.600.000 đ/tháng ca ngày, 3.900.000 ca đêm
Riêng mục tiêu khu vực chợ Hàng Da
Thời gian từ 8h - 20h hoặc 8h-22h hoặc ca từ 8h- 18h
Lương 4.000.000 ca 12h và 4.700.000 ca 14h
Ngoài ra
- Có thể làm thêm giờ để tăng thu nhập
*** Công ty không thu phí, không ký quỹ, có nhà trọ cho nhân viên***