..LH 9o8.948. o62 (mr Phúc )- thợ chính ( > 200.000 ) ; thợ phụ 170.000 - > 200.000 / ngày .Liên hệ đt trước & vào làm ngay .