Trường Đại học công nghiệp Việt Hung là trường công lập xét học bạ trực thuộc bộ công thương. Nhà trường ra đời là kết quả của sự giúp đỡ to lớn về vật chất, tinh thần và chuyên gia đào tạo của nhà nước Hungary. Tính đến nay, Trường ĐHCN Việt- Hung đã đào tạo cho đất nước gần 50.000 kỹ sư, kỹ thuật viên các khối ngành công nghệ, công nghệ kỹ thuật và kinh tế; được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3, Huân chương Lao động hạng nhất: Nhất, Nhì, Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng và Nhà nước.
Năm học 2016 nhà trường tuyển sinh với 2200 chỉ tiêu chính quy trong đó có 2000 chỉ tiêu hệ Đại Học và 200 chỉ tiêu hệ Cao Đẳng.
Với 8 khoa ngành đào tạo tương ứng với 22 chuyên ngành
Xét học bạ ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
Xét học bạ ngành Công nghệ thông tin
Xét học bạ ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
Xét học bạ ngành Công nghệ kỹ thuật Ô tô
Xét học bạ ngành Công nghệ kỹ thuật Xây Dựng
Xét học bạ ngành Tài chính ngân hàng
Xét học bạ ngành Quản trị kinh doanh
Xét học bạ ngành Kinh tế
Và 2 phương thức xét tuyển là: Xét học bạ và xét điểm thi THPT
Là một trong số các trường xét học bạ năm 2016, nhằm tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh, nhà trường có mở thêm cơ sở Thủ Đô ở trung tâm nội thành Hà Nội.
Chi tiết tham khảo tại Trường đại học công nghiệp Việt Hung
SDT: 0966737703
Email: Truongdinh.hocvalam@gmail.com