Trung Tâm Gia Sư Bà Rịa cần tìm gia sư:
1)Tiếng Hoa
Môn học: Tiếng Hoa
Địa điểm: Tân Thành
Thời gian: Buổi sáng(thứ 2,4,6) một buổi học 90 phút
Lương: 2,400,000
Yêu cầu: Giáo Viên
2)Tiếng Hoa giao tiếp
Môn học: Tiếng Hoa
Địa điểm: Tân Thành
Thời gian: Buổi tối một buổi học 90 phút
Lương: 2,8,00,000
Yêu cầu: Giáo Viên
Thông tin chi tiết link bên dưới:

www.giasubaria.com/lop-moi
Website: www.giasubaria.com