Trung Tâm Gia Sư Bà Rịa cần tìm gia sư:
Lớp: Tiếng anh cho người đi làm
Môn: Tiếng anh giao tiếp
Địa Điểm: thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
Thời Gian: 3 buổi tối
Lương: 1,500,000
Yêu Cầu: Sinh viên
====================================
Thông tin chi tiết vào : www.giasubaria.com/lop-moi/
Website:
www.giasubaria.com