Trung Tâm Gia Sư Bà Rịa cần tìm gia sư:
1)Lớp 4
Môn học: Tất cả
Địa điểm: Bà Rịa
Thời gian: 3 Buổi tối (2,4,6), một buổi học 90 phút
Lương: 1,500,000
Yêu cầu: Giáo viên nữ

=================================
2)Tiếng Hoa giao tiếp
Môn học: Tiếng Hoa
Địa điểm: Tân Thành
Thời gian: 3 Buổi tối một buổi học 90 phút
Lương: 2,8,00,000
Yêu cầu: Giáo Viên
=================================
3)Tiếng Hoa
Môn học: Tiếng Hoa
Địa điểm: Tân Thành
Thời gian: Buổi sáng(thứ 2,4,6) một buổi học 90 phút
Lương: 2,400,000
Yêu cầu: Giáo Viên

Thông tin chi tiết link bên dưới: Gia Sư Bà Rịa.com
Website: http://www.giasubaria.com