Trung tâm anh ngữ Scots English trân trong mở cuộc thi thử IELTS Miên Phí cho những bạn có nhu cầu muốn thử sức mình . Địa điểm tại tầng 6 Toà nhà Centerpoint 85 Lê Văn Lương-Hà Nội. Liên hệ số 01674101039 hoặc 0904545095 để đăng ký dự thi và tư vấn thế về các khoá học của trung tâm