1. Tuyendungsinhvien.com

Đối tượng: sinh viên làm thêm, sinh viên mới ra trường, sinh viên thực tập.
Ngành nghề: tất cả các lĩnh vực ngành nghề
Note: Đăng tin miễn phí, chi phí thấp

2. Goviec.com
Đối tượng: lao động kỹ thuật: thợ, kỹ thuật viên, kỹ sư, giám sát, tư vấn,….
Ngành nghề: các ngành kỹ thuật/ công nghiệp như dầu khí, xây dựng, đóng tàu, cơ khí, điện tử, nhà máy
Note: đăng tin tuyển dụng hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lượng tin đăng và thời gian đăng.

3. Mangtimviec.com
Đối tượng: Nhân sự cấp thấp và trung
Ngành nghề: mạnh về các ngành bán lẻ, kinh doanh, kế toán, nhân sự, quảng cáo
Note: đăng tin miễn phí 3 tin đầu tiên. Chi phí tuyển dụng thấp.

4. Tuyendung.com.vn
Đối tượng: Nhân sự cấp trung và cao
Ngành nghề: mạnh về các ngành kinh doanh/bán hàng, hành chính nhân sự, logistics, giao thông vận tải
Đăng tin miễn phí 3 tin đầu tiên

5. Workbank.vn
Đối tượng: nhân sự cấp thấp và trung bình
Ngành nghề: mạnh về các ngành kinh doanh/ bán hàng, kế toán, lao động phổ thông, IT phần mềm,Vân chuyển/giao nhận
Note: đăng tin miễn phí 3 tin đầu tiên

6. Mywork.com.vn
Đối tượng: Nhân sự cấp thấp và trung
Ngành nghề: mạnh về ngành nghề kinh doanh, chăm sóc khách hàng, hành chính nhân sự, kế toán, vận chuyển
Note: Miễn phí 3 tin tuyển dụng đầu tiên

7. Vieclam24h.vn
Đối tượng: nhân sự cấp thấp và trung
Ngành nghề: mạnh về các ngành hành chính nhân sự, kế toán, chăm sóc khách hàng, kinh doanh
Note: Miễn phí 3 tin đầu tiên. Tuy nhiên lượt view của 3 tin này không cao

8. Adtjob.net
Đối tượng: nhân sự cấp thấp và trung
Ngành nghề: mạnh về các ngành nghề chăm sóc khách hàng, kinh doanh, bảo vệ, thợ, thực tập
Note: Miễn phí 3 tin đầu tiên. Tuy nhiên lượt view của 3 tin này không cao

9. Timviecnhanh.com
Đối tượng: nhân sự cấp thấp và trung
Ngành nghề: mạnh về các ngành nghề chăm sóc khách hàng, kinh doanh, bảo vệ, thợ, thực tập
Note: Miễn phí 3 tin đầu tiên. Tuy nhiên lượt view của 3 tin này không cao

10. vncareer.con.vn
Đối tượng: tất cả đối tượng nhân sự
Ngành nghề: mạnh về các ngành kinh doanh,nhân sự, chăm sóc khách hàng, bảo vệ,
Note: Miễn phí đăng tin