chào các mẹ.
em ở hà nội. Em đang muốn tìm một công việc làm thêm ở nhà. Có mẹ nào biết việc chỉ cho em nua nha, em cám ơn nhiều.